(ĐTCK) Sau 6 tuần liên tiếp bán ròng nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại trạng thái mua ròng, với tổng giá trị đạt hơn 270 tỷ đồng. Đáng chú ý, khối này đã ghi nhận nhiều đột biến trên sàn HNX như phiên giao dịch khủng nhất ngày 17/10 bởi giao dịch thỏa thuận lớn cổ phiếu ACB, hay phiên mua ròng mạnh nhất trong năm tại ngày 18/10.

Thống kê tuần qua trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên bán ròng và duy nhất 1 phiên mua ròng vào đầu tuần ngày 16/10. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 217.090 đơn vị, giảm mạnh so với tuần trước bán ròng 7,1 triệu đơn vị. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 86,87 tỷ đồng, tăng 28,37% so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào gần 51 triệu đơn vị, giá trị 1.915,02 tỷ đồng (tăng 74,82% về lượng và 54,18% về giá trị so với tuần trước đó) và bán ra 51,21 triệu đơn vị, giá trị 2.001,89 tỷ đồng (tăng 41,18% về lượng và 52,84% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 16-20/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

16/10

15.184.860

6.736.580

8.448.280

553.360

332.340

221.020

17/10

9.802.660

10.314.720

-512.060

365.730

390.500

-24.770

18/10

12.405.290

12.803.400

-398.110

440.910

475.390

-34.480

19/10

4.906.950

11.466.930

-6.559.980

186.720

328.850

-142.130

20/10

8.696.230

9.891.450

-1.195.220

368.300

474.810

-106.510

Tổng

50.995.990

51.213.080

-217.090

1.915.020

2.001.890

-86.870

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 2,68 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 295,76 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 10,5 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 483,58 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào với khối lượng 81,81 triệu đơn vị, giá trị 2.822,83 tỷ đồng (tăng gấp hơn 6 lần về lượng và tăng gấp gần 3 lần về giá trị so với tuần trước) và bán ra 79,13 triệu đơn vị, giá trị 2.527,07 tỷ đồng (tăng mạnh 257% về lượng và 111,21% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 16-20/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

16/10

398.500

862.485

-463.985

5.950

14.750

-8.800

17/10

74.953.871

75.456.215

-502.344

2.446.150

2.454.320

-8.170

18/10

5.087.575

1.650.085

3.437.490

341.850

32.730

309.120

19/10

476.610

197.266

279.344

7.480

3.630

3.850

20/10

894.500

966.850

-72.350

21.400

21.640

-240

Tổng

81.811.056

79.132.901

2.678.155

2.822.830

2.527.070

295.760

Mặt khác, trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 467.305 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 63,53 tỷ đồng, giảm 78,23% về lượng và 54,44% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,36 triệu đơn vị, giá trị 85,86 tỷ đồng (giảm 52,28% về lượng và 50,49% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 891.300 đơn vị, giá trị 22,33 tỷ đồng (tăng 27,34% về lượng nhưng giảm 34,3% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ 16-20/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

16/10

253.925

702.800

-448.875

17.500

13.720

3.780

17/10

342.920

53.050

289.870

35.680

2.550

33.130

18/10

220.320

83.100

137.220

10.680

4.640

6.040

19/10

221.671

25.900

195.771

9.780

770

9.010

20/10

319.769

26.450

293.319

12.220

650

11.570

Tổng

1.358.605

891.300

467.305

85.860

22.330

63.530

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 2,93 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 272,42 tỷ đồng; trong khi tuần trước bán ròng 15,46 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 411,82 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, KDH là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong tuần qua với khối lượng 7,56 triệu đơn vị, trương ứng tổng giá trị 189,31 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là BID được mua ròng 3,55 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 92,12 tỷ đồng. Tiếp đó là PVD với 1,41 triệu đơn vị, giá trị hơn 24 tỷ đồng.

Trái lại, nhà đầu tư ngoại tiếp tục đẩy mạnh bán ra cổ phiếu KBC và đây vẫn là mã dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh với 8,15 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 121,71 tỷ đồng.

Tiếp theo đó là HPG bị bán ròng 2,31 triệu đơn vị, giá trị 97,14 tỷ đồng và HBC bị bán ròng 912.500 đơn vị, giá trị 58,59 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, sau khi bán ròng ồ ạt ở tuần trước, khối ngoại đã thực hiện thỏa thuận và trở lại mua ròng mạnh cổ phiếu NTP. Cụ thể, khối ngoại mua ròng 4,34 triệu cổ phiếu NTP, tương ứng tổng giá trị mua ròng 320,95 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu HUT lùi về vị trí thứ 2 khi được mua ròng 600.436 đơn vị, giá trị 7,04 tỷ đồng.

Tiếp đó là LAS (138.300 đơn vị, giá trị 2,13 tỷ đồng ), SD9 (52.900 đơn vị, giá trị 0,47 tỷ đồng), VMI (32.600 đơn vị, giá trị 0,18 tỷ đồng)…

Trong khi đó, PVS trở lại dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh, với khối lượng bán ròng 1,53 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 24,49 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, PHC bị bán ròng 195.000 đơn vị, giá trị 2,4 tỷ đồng, VGC bị bán ròng 195.000 đơn vị, giá trị 4,68 tỷ đồng, KVC bị bán ròng 195.000 đơn vị, giá trị 0,62 tỷ đồng, SHB bị bán ròng 195.000 đơn vị, giá trị 1,36 tỷ đồng…

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.