(ĐTCK) Trong văn bản trả lời bằng email, đại diện FTSE khẳng định việc xem xét chỉ số được tiến hành phù hợp với mục 5.0 trong quy định FTSE Vietnam Index Series Ground Rules. 

Trước các thông tin trên thị trường về kết quả review của FTSE trong kỳ cơ cấu danh mục quý 4/2015, báo Đầu tư Chứng khoán đã liên hệ với FTSE về cách tính lựa chọn cổ phiếu của quỹ này vào rổ FTSE Vietnam Index.

Trong văn bản trả lời bằng email, đại diện FTSE khẳng định việc xem xét chỉ số được tiến hành phù hợp với mục 5.0 trong quy định FTSE Vietnam Index Series Ground Rules (xem thêm các quy định tại đây), FTSE cho biết tại kỳ cơ cấu danh mục tháng 12/2015, dữ liệu được tính dựa trên số liệu vào ngày 27/11/2015. Các cổ phiếu được thêm vào phải đáp ứng đủ điều kiện về vốn hóa, thanh khoản và tỷ lệ lưu hành tự do (free float).

FTSE cũng không nói cụ thể các trường hợp lý do cổ phiếu BHS được thêm vào rổ chỉ sổ FTSE Vietnam Index và không nhắc gì đến trường hợp HHS.

Chúng tôi tiếp tục liên hệ với FTSE để tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Phương Mai
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.