(ĐTCK) Tuần qua, nhiều thành viên thị trường không khỏi bất ngờ khi Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính VAFI có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và nhiều cơ quan liên quan cho rằng, “Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE), Sở GDCK Hà Nội (HNX), Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) không hề công bố một thông tin nào theo qui định Nghị định 81/NĐ-CP và Nghị định 87/NĐ-CP”.  

Tuy nhiên, tìm hiểu của Đầu tư Chứng khoán cho thấy, các thông tin này được đăng tải công khai tại website các DN trên và Cổng thông tin doanh nghiệp của Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính năm, Quỹ lương thưởng, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển cùng một số thông tin phải công bố theo Nghị định 81/NĐ-CP và Nghị định 87/NĐ-CP của HOSE, HNX và VSD đều được đăng công khai tại các địa chỉ:

http://business.gov.vn/%C3%B4ngb%E1%BB%91Th%C3%B4ngtin/tabid/222/loaihinh/8/department/13/b%E1%BB%99-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-7-).

https://hnx.vn/tin-tuc-su-kien-ttcbhnx.html

https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/ViewArticle/
018526b7-852f-4c87-825a-b79cff679ca4

http://vsd.vn/cong_bo_thong_tin_cua_vsd.htm

Công văn của VAFI cũng cho rằng: “Chủ tịch UBCK là người thay mặt Bộ Tài chính quản lý 3 đơn vị trên, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chế độ công bố thông tin đối với tất cả các thành viên tham gia thị trường, nhưng Chủ tịch đã bỏ qua việc này”.

Thực tế, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, HOSE, HNX, VSD là loại hình doanh nghiệp nhà nước hoạt động với mô hình Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước với đại diện là Bộ Tài chính làm chủ sở hữu. Đơn vị giám quản việc công bố thông tin của các DN trên theo Nghị định 81 là Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo quy định tại Luật Chứng khoán, UBCK có vai trò quản lý Nhà nước về TTCK. Đối với hoạt động công bố thông tin, UBCK có chức năng giám sát hoạt động công bố thông tin của 2 Sở GDCK, VSD, công ty đại chúng, các thành viên thị trường theo Luật Chứng khoán và Thông tư 155/2015/TT-BTC. 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.