(ĐTCK) Trong khuôn khổ các hoạt động đối thoại chính sách của Nhóm Công tác thị trường vốn thuộc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), tại cuộc làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) mới đây, các nội dung chính được Nhóm Công tác thị trường vốn và UBCK đưa ra thảo luận là dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi), Nghị định sửa đổi Nghị định 90/2011 về trái phiếu doanh nghiệp, phát triển nhà đầu tư có tổ chức.

Đây không phải lần đầu Nhóm Công tác thị trường vốn đưa ra kiến nghị, thảo luận về giải pháp phát triển nhà đầu tư tổ chức trong bối cảnh nhà đầu tư cá nhân chiếm đại đa số trên thị trường chứng khoán Việt Nam - một cấu trúc nhà đầu tư khó đảm bảo sự phát triển lành mạnh và nâng cao tính chuyên nghiệp cho thị trường.

Để phát triển nhà đầu tư tổ chức, Nhóm Công tác thị trường vốn từng đề xuất Bộ Tài chính triển khai, hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền thực thi các giải pháp khuyến khích sự hình thành các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện. Tuy nhiên, kiến nghị này vẫn chưa tạo chuyển biến trên thực tế, khi đến nay vẫn chưa có một quỹ hưu trí nào được hình thành do nhiều khó khăn, vướng mắc

Hữu Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.