(ĐTCK) Ngày 31/10 là thời hạn cuối cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận những ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 87/2013/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trên TTCK. 

Một trong những điểm đáng quan tâm của bản dự thảo là quy định “Công ty chứng khoán phải cung cấp giải pháp để nhà đầu tư sử dụng chứng thư số và chữ ký số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cung cấp”.

Theo bản dự thảo, yêu cầu về hạ tầng, kỹ thuật hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến được nâng lên nhiều so với trước đó.

Cụ thể, hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến của công ty chứng khoán phải tách biệt về mặt vật lý với các hệ thống kinh doanh khác và đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Công ty chứng khoán phải trang bị máy chủ chuyên dùng cho hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến, không sử dụng máy tính cá nhân đóng vai trò máy chủ và không sử dụng chung với máy chủ của các đơn vị hoặc công ty khác.

Khu vực đặt hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến phải bảo đảm các điều kiện an ninh, môi trường và an toàn hệ thống: khu vực riêng biệt, có hệ thống khóa từ kiểm soát vào ra, hệ thống ghi hình; hệ thống báo cháy và chữa cháy chuyên dụng; hệ thống điều hoà không khí, theo dõi kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm; hệ thống lưu điện và máy phát điện dự phòng chuyên dụng; hệ thống chống sét lan truyền.

Cùng với việc phải cung cấp giải pháp để nhà đầu tư sử dụng chứng thư số và chữ ký số, công ty chứng khoán cung cấp phương thức giao dịch qua điện thoại phải trang bị hệ thống tổng đài có chức năng ghi âm, quản lý, tra cứu cuộc gọi và có dự phòng. Mọi cuộc gọi đặt lệnh của khách hàng phải được ghi âm lưu trữ đầy đủ và phải đảm bảo an ninh thông tin và bảo mật dữ liệu.

Dự thảo cũng yêu cầu công ty chứng khoán phải áp dụng những biện pháp kỹ thuật hoặc quản lý để thiết lập các mức giới hạn về mua bán chứng khoán theo quy định của pháp luật cho khách hàng tham gia dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Các giới hạn này phải được thông báo cho khách hàng trên trang giao dịch chứng khoán trực tuyến và phải có quy trình phê duyệt đối với sự thay đổi các mức giới hạn này.

Ngoài ra, dự thảo bổ sung quy định yêu cầu về dịch vụ đối với Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD); bổ sung và thay thế một số nội dung về yêu cầu dịch vụ đối với công ty chứng khoán cho phù hợp với thực tế hiện nay theo hướng đảm bảo chất lượng hệ thống giao dịch trực tuyến của Sở giao dịch chứng khoán cung cấp cho thành viên giao dịch; VSD cung cấp cho thành viên lưu ký, thành viên bù trừ; bổ sung các quy định về môi trường duy trì hệ thống giao dịch trực tuyến của các công ty chứng khoán và việc thuê chỗ đặt hệ thống giao dịch trực tuyến đảm bảo an toàn thông tin mạng và tránh truy cập, khai thác dữ liệu bất hợp pháp...

Hiện TTCK Việt Nam có 1,8 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán được mở, trong đó có 1,1 triệu tài khoản đăng ký tham gia giao dịch trực tuyến. Riêng trong năm 2016 có hơn 480 tỷ lệnh giao dịch trực tuyến. 

PV
Bình Luận (1)

Linh PG - 13:09 22/09/2017

Tôi thấy qui định bắt nhà đầu tư CK phải sử dụng CHỨNG THƯ SỐ khi giao dịch trực tuyến là hết sức vô lý .