(ĐTCK) Chuyển nhượng vốn góp của công ty TNHH và cổ phiếu của công ty cổ phần trong từng trường hợp cụ thể sẽ chịu các mức thuế suất khác nhau.

Lợi nhuận từ chuyển nhượng vốn, chứng khoán của một doanh nghiệp Việt Nam tại doanh nghiệp khác sẽ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20%.

Riêng đối với lợi nhuận từ chuyển nhượng vốn góp của tổ chức nước ngoài sẽ áp dụng các mức thuế suất khác nhau tùy vào hình thức của chủ thể được chuyển nhượng.

Cụ thể, chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH, tổ chức nước ngoài sẽ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20% trên phần thu nhập tính thuế, trong khi chuyển nhượng chứng khoán (trái phiếu, cổ phiếu của công ty cổ phần) sẽ chịu thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng.

Khi bên chuyển nhượng là cá nhân, quy định về thuế thu nhập cá nhân có những mức áp dụng khác nhau, dựa trên tình trạng cư trú thuế của nhà đầu tư, cũng như hình thức công ty.

Theo đó, cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài là đối tượng cư trú thuế tại Việt Nam sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH, hoặc 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

Trường hợp nhà đầu tư không phải là cá nhân cư trú thuế tại Việt Nam, thì thu nhập từ chuyển nhượng vốn hay cổ phiếu đều chịu thuế thu nhập cá nhân với cùng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng.

Nhà đầu tư nước ngoài có lợi nhuận từ chuyển nhượng vốn, chứng khoán có thể xem xét áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (DTA) giữa Việt Nam và các nước.

Lưu ý, hiệp định này không tự động áp dụng trừ khi nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện để được miễn/giảm thuế. Hồ sơ miễn giảm thuế phải được xem xét và chấp thuận bởi cơ quan thuế.

Nghiêm Xuân Hồng Ân,Trưởng phòng Tư vấn thuế, Công ty Grant Thornton Việt Nam
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.