(ĐTCK) Bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đã cơ bản hoàn thiện hệ thống giao dịch chứng quyền có bảo đảm (CW), dự kiến sẽ niêm yết và giao dịch sản phẩm này trong tháng 11/2017. 

Thêm công cụ đầu tư và phòng ngừa rủi ro

Tương tự chứng khoán phái sinh, CW đang được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm một công cụ phòng ngừa rủi ro cũng như gia tăng lựa chọn về sản phẩm đầu tư.

CW thực chất là một công cụ phái sinh, nhưng không đòi hỏi những kỹ thuật giao dịch và thanh toán phức tạp. Tại hội nghị giới thiệu sản phẩm CW diễn ra hôm nay (25/8), do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán phối hợp với Công ty Chứng khoán VietinBank tổ chức, nhà đầu tư có thể tìm hiểu về cơ hội cũng như rủi ro, phương thức phát hành, giao dịch và thanh toán giao dịch CW.

Có hai loại CW: Một là, chứng quyền mua, cho phép người sở hữu có quyền nhưng không phải là nghĩa vụ được mua một chứng khoán cơ sở với mức giá được xác định trước vào hoặc trước ngày đáo hạn. Hai là, chứng quyền bán, cho phép người sở hữu có quyền nhưng không phải là nghĩa vụ được bán một chứng khoán cơ sở với mức giá được xác định trước vào hoặc trước ngày đáo hạn.

CW có thể được phát hành trên nhiều chứng khoán cơ sở khác nhau như cổ phiếu đơn lẻ, chỉ số chứng khoán, ETF.

Nhà đầu tư cần lưu ý gì?

Để tham gia đầu tư, nhà đầu tư sẽ trả một khoản phí để sở hữu CW và được quyền mua hoặc bán chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước thời điểm đã được ấn định, hoặc được nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.

Có một số hạn chế đối với nhà đầu tư như việc giao dịch ký quỹ không áp dụng đối với CW và quỹ đại chúng chỉ được đầu tư vào CW với mục đích phòng ngừa rủi ro. Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, giao dịch CW không bị hạn chế về tỷ lệ sở hữu.

CW được đánh giá là loại chứng khoán có tính đòn bẩy lớn, nên có thể đem lại cơ hội thu được lợi nhuận cao hơn so với đầu tư cổ phiếu thông thường, nhưng rủi ro cũng cao hơn.

CW được phát hành bởi các công ty chứng khoán, tổ chức phát hành có nghĩa vụ chuyển giao, hoặc mua chứng khoán cơ sở, hoặc thanh toán tiền mặt khi nhà đầu tư sở hữu chứng quyền có yêu cầu.

Theo bà Tạ Thanh Bình, để giảm thiểu rủi ro, các điều kiện để trở thành tổ chức phát hành CW và điều kiện để làm chứng khoán cơ sở của CW khá cao. Chẳng hạn, để trở thành tổ chức phát hành CW, công ty chứng khoán phải đáp ứng được điều kiện vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu tối thiểu 1.000 tỷ đồng; không có lỗ lũy kế; được cấp phép đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán…

Trong khi đó, điều kiện để làm chứng khoán cơ sở là những cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, đáp ứng tiêu chí về mức vốn hóa thị trường, mức độ thanh khoản, tỷ lệ tự do chuyển nhượng, kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở…

Bên cạnh đó, giá trị về tài sản đảm bảo phải tối thiểu phải đạt 50% giá trị loại chứng quyền dự kiến chào bán. Số CW chưa phân phối hết được chuyển vào tài khoản tạo lập thị trường và được tiếp tục phân phối trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch sau khi niêm yết.

VCSC, VNDIRECT dự kiến sẽ phát hành Chứng quyền

Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vừa thông qua nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Công ty phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm gồm nhiều đợt trong năm 2017 cho đến trước khi kết thúc cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2018, bao gồm một số nghiệp vụ như phát hành, chào bán và niêm yết chứng quyền; tạo lập thị trường chứng quyền; giao dịch nhằm phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền và môi giới, tư vấn đầu tư chứng quyền.

Bên cạnh đó, VCSC xin ý kiến cổ đông thông qua các quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư sở hữu chứng quyền như quyền được thanh toán bằng tiền, hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở; quyền được thanh toán bằng tiền khi chứng quyền bị hủy niêm yết…

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Tổng giám đốc VNDIRECT cho biết, các sản phẩm mới ra đời cùng cơ chế giao dịch mới trong thời gian tới sẽ thay đổi thói quen giao dịch của nhà đầu tư chứng khoán.

“Sản phẩm chứng quyền có đảm bảo sẽ trở nên phổ biến trong thời gian tới và VNDIRECT sẽ tham gia phát hành CW”, ông Giang nói.  

Hoàng Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.