(ĐTCK) Diễn biến tích cực của kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán đã hỗ trợ các công ty quản lý quỹ huy động vốn từ đầu năm 2018 đến nay. 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa cấp giấy chứng nhận thành lập Quỹ đầu tư tăng trưởng MB Capital (quỹ mở) do Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB quản lý, với vốn điều lệ hơn 64,1 tỷ đồng. 

Trước đó, một quỹ mở khác được UBCK cấp phép thành lập là Quỹ đầu tư chủ động VND, do Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA quản lý, với vốn điều lệ gần 56,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số lượng các công ty quản lý quỹ huy động được vốn chưa nhiều, lượng vốn huy động được còn ở mức khiêm tốn. Để khắc phục tình trạng này, ý kiến từ những người trong cuộc đề xuất, nhà quản lý cần sớm sửa đổi cơ chế để giúp ngành quỹ linh hoạt, đa dạng hơn trong lập các loại hình quỹ mới, cũng như cho phép áp dụng các cơ chế ưu đãi về phí, thuế, nhất là quỹ hưu trí.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.