(ĐTCK) Cùng với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, trong năm qua, hoạt động tái cơ cấu ngân sách nhà nước nói chung, nợ công nói riêng đạt được những kết quả tích cực. Bên cạnh đó, những cải cách của ngành tài chính đã và sẽ tạo điều kiện cho sản xuất - kinh doanh.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: Gắn cổ phần hóa với niêm yết trên TTCK

Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

Việc cơ cấu lại DNNN được thúc đẩy theo nguyên tắc thị trường. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ hoàn thiện hệ thống pháp lý cho thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn theo hướng quản lý chặt chẽ trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp, gắn cổ phần hóa với niêm yết trên TTCK. Đến ngày 20/12/2017, đã có 43 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa, với giá trị 212.948 tỷ đồng.

Trong năm 2017, TTCK có sự phát triển vượt bậc, đóng vai trò quan trọng trong cung cấp nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Hoạt động cơ cấu lại khối công ty chứng khoán tiếp tục đạt được kết quả tích cực, đến hết năm 2017 đã giảm được 25% số lượng công ty so với năm 2016. Việc đưa TTCK phái sinh vào hoạt động từ tháng 8/2017 đã mang lại những kết quả khả quan.

Trong năm qua, kỳ hạn trái phiếu Chính phủ đạt trung bình 12,75 năm, trong khi năm 2016 là 8,5 năm; trung bình danh mục kỳ hạn trái phiếu Chính phủ đến hết năm 2017 tăng lên 6,7 năm so với mức 5,89 năm vào cuối năm 2016, giúp giảm áp lực nợ công.

Công tác đa dạng hóa nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu có bước tiến mới, nhà đầu tư là ngân hàng thương mại chỉ còn nắm giữ 54% lượng trái phiếu đang lưu hành.

Nhiệm vụ của năm 2018 là nặng nề. Tuy nhiên, ngành tài chính sẽ nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung hoàn thiện chính sách thu, đảm bảo hiệu quả, bền vững. Chủ động điều hành ngân sách chặt chẽ, phấn đấu thu ngân sách nhà nước vượt khoảng 3% dự toán.

Cùng với đó là tăng cường kỷ luật tài khóa, quản lý nợ công an toàn, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực thuế và hải quan. Với tinh thần đổi mới, đồng lòng từ Chính phủ đến các cấp, các ngành, năm 2018 sẽ tiếp tục tạo ra chuyển biến mạnh trên các mặt công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.