(ĐTCK)  Bộ Tài chính có ý kiến đề xuất xem xét bổ sung hoạt động bảo vệ người tiêu dùng trên thị trường chứng khoán.

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017, Hội nghị Thứ trưởng tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương  APEC (FCBDM) vừa diễn ra, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, FCBDM lần thứ nhất diễn ra vào tháng 2/2017 đã nhất trí với 4 chủ đề sáng kiến trong tiến trình hợp tác tài chính APEC 2017 do Việt Nam đề xuất  gồm: Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng, chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận, tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai, tài chính bao trùm.

Liên quan đến chủ đề tài chính bao trùm, Bộ Tài chính đang tham gia thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển tài chính bao trùm (FISF), xây dựng và thực hiện Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện (NFIS) tại Việt Nam.

Về các nội dung tham gia cụ thể trong khuôn khổ chương trình, Bộ Tài chính đề xuất triển khai các nội dung liên quan đến tài chính bao trùm theo 3 lĩnh vực chính là: thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán và bảo hiểm. Riêng trong lĩnh vực thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính có ý kiến đề xuất xem xét bổ sung hoạt động bảo vệ người tiêu dùng trên thị trường chứng khoán.

Do khái niệm về bảo vệ người tiêu dùng trên thị trường tài chính nếu áp dụng cho thị trường chứng khoán sẽ được hiểu như khái niệm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, các cổ đông trong các công ty niêm yết, công ty đại chúng và nhà đầu tư, người sử dụng dịch vụ của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, nên bảo vệ người tiêu dùng tài chính trên thị trường chứng khoán sẽ có tính bao trùm và ảnh hưởng rộng.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.