(ĐTCK) MSCI vừa công bố Báo cáo đánh giá khả năng tiếp cận thị ttrường - MSCI Global Market Accessibility Review - kỳ tháng 6/2019. MSCI có đưa ra một số nhận định mà CTCK SSI (SSI) cho rằng sẽ tác động tích cực tới thị trường Việt Nam.
Cụ thể, MSCI ghi nhận một số thay đổi của Việt Nam ở các khía cạnh: Thành lập Sở GDCK Việt Nam; triển khai mô hình đối tác thanh toán trung tâm cho Trung tâm Lưu ký (VSD); áp dụng hình thức lệnh giao dịch mới, tăng thời gian giao dịch và mở rộng biên độ giá; Chính phủ đang hoàn thiện khung pháp lý để nới giới hạn sở hữu nước ngoài trong các lĩnh vực không quan trọng đối với an ninh quốc gia và cải cách hành chính để tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận TTCK Việt Nam...  
Những đánh giá của MSCI năm nay tuy khá tích cực, nhưng theo SSI, cơ hội để Việt Nam lọt vào danh sách nâng hạng trong kỳ này không nhiều. Dù vậy, một khi những cải cách này được thực thi, Luật Chứng khoản sửa đổi chính thức có hiệu lực, chắc chắn sẽ tác động mạnh tới quan điểm đánh giá của MSCI về Việt Nam. Ngày 25/6 tới, MSCI sẽ công bố báo cáo xếp hạng thị trường - MSCI Global Market Classification Review với kết quả xếp hạng cụ thể cho Việt Nam cũng như các thị trường khác.
Hoàng Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.