(ĐTCK) Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa ban hành Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại VSD. 

Theo đó, VSD giữ vai trò trung gian và tổ chức vận hành hệ thống vay và cho vay chứng khoán (SBL), với các chức năng chính: Tổ chức hệ thống thỏa thuận vay và cho vay chứng khoán; thực hiện chuyển giao và hoàn trả chứng khoán giữa các bên vay và cho vay; định giá và quản lý tài sản thế chấp…

Chứng khoán cho vay là chứng khoán được niêm yết/đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán thuộc sở hữu hợp pháp của bên cho vay và đã được đăng ký, lưu ký tại VSD.

Chứng khoán không được cho vay bao gồm: Chứng khoán bị đưa vào diện bị cảnh báo, bị kiểm soát, tạm ngừng giao dịch theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán; chứng khoán đang được cầm cố, phong toả, tạm giữ tại VSD; trái phiếu chuyển đổi...

Việc ban hành quy chế trên không chỉ giúp triển khai quy định về cho vay trái phiếu để giao dịch, mà còn được kỳ vọng sẽ mở đường cho hoạt động vay và cho vay cổ phiếu để mua bán trong thời tới.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.