(ĐTCK) Đến hết tháng 9/2018, tình trạng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chậm trễ vẫn chưa được khắc phục. 

Theo Bộ Tài chính, trong 9 tháng đầu năm, có 11/85 đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, gồm 10 doanh nghiệp và 1 đơn vị sự nghiệp, với tổng giá trị doanh nghiệp là 29.634 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 15.329 tỷ đồng.

Để tháo gỡ vướng mắc về cơ chế cổ phần hóa, Bộ Tài chính đang phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm hoàn thiện Nghị định chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (thay thế Quyết định 22/2015/QĐ-TTg); dự thảo Thông tư hướng dẫn bán cổ phần kèm nợ phải thu và dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 57/2015/TT-BTC hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.