(ĐTCK) Theo kế hoạch, năm 2019 sẽ thực hiện cổ phần hóa 18 doanh nghiệp, thoái vốn nhà nước tại 62 doanh nghiệp. 
Cập nhật của Bộ Tài chính cho thấy, trong 2 tháng đầu năm, chưa có doanh nghiệp nào được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hoá cũng như chưa có doanh nghiệp thực hiện thoái vốn. Trước đó, hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước năm 2018 không hoàn thành kế hoạch. 
Được biết, ngoài việc tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 01/2019/CT-TTg ngày 5/1/2019 về tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, Bộ Tài chính đang tổng kết và đề xuất sửa đổi Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất - kinh doanh tại doanh nghiệp.
Bộ cũng đang có kế hoạch đề xuất một số cơ chế mới thông qua xây dựng dự thảo quyết định thay thế Quyết định 21/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp; xây dựng Nghị định chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (thay thế Quyết định 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).
H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.