Chứng khoán Tràng An có nguy cơ phá sản

Chứng khoán Tràng An có nguy cơ phá sản

(ĐTCK)CTCK Tràng An tiếp tục vị phạm nghĩa vụ thanh toán giao dịch chứng khoán, không hoàn trả tiền vay Quỹ hỗ trợ thanh toán, gây nguy hại cho hệ thống thanh toán chứng khoán.

Ngày 11/9/2012, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Quyết định số 160/QĐ-VSD về việc đình chỉ tạm thời hoạt động thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An từ ngày 12/9/2012 đến ngày 12/10/2012 trừ việc thanh toán giao dịch của các ngày 10/9/2012 và 11/9/2012 (ngày thanh toán lần lượt là 13/9/2012 và 14/9/2012) do tiếp tục vị phạm nghĩa vụ thanh toán giao dịch chứng khoán, không hoàn trả tiền vay Quỹ hỗ trợ thanh toán theo quy định tại Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán trong thời gian bị đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký, gây nguy hại cho hệ thống thanh toán chứng khoán của VSD.

Đồng thời VSD yêu cầu Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An có trách nhiệm: Khắc phục ngay tình trạng mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán; Bồi thường thiệt hại phát sinh (nếu có) cho khách hàng và thành viên liên quan do việc mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định hiện hành; Hoàn trả đầy đủ số tiền gốc đã vay của Quỹ hỗ trợ thanh toán và lãi phát sinh theo quy định trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày 11/9/2012; Tạo điều kiện cho khách hàng mở tài khoản tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An tất toán và chuyển khoản chứng khoán sang thành viên khác nếu khách hàng có yêu cầu; Giải quyết dứt điểm các tồn tại giữa Công ty và nhà đầu tư liên quan (nếu có).

Chứng khoán Tràng An là một trong những công ty liên tục vi phạm nghĩa vụ thanh toán gần đây. Hiện thị trường đang chờ động thái quyết liệt của cơ quan quản lý nhằm thanh lọc các CTCK yếu kém, đảm bảo sự vận hành thông suốt của hệ thống.

 
 

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%