Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam: Dư nợ cho vay margin quý 1 hơn 6.836 tỷ đồng

(ĐTCK) Theo BCTC quý I/2020, tại thời điểm cuối quý, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam hơn 6.836 tỷ đồng, giảm chưa đến 200 tỷ đồng so với số đầu kỳ. 
Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam: Dư nợ cho vay margin quý 1 hơn 6.836 tỷ đồng

Doanh thu hoạt động đạt hơn 303 tỷ đồng, tăng 64%. Trong đó, doanh thu hoạt động tăng nhờ sự tăng vọt của mảng môi giới lên 41 tỷ đồng, tăng 65% và lãi từ các khoản cho vay và phải thu 189,5 tỷ đồng, tăng 110,5% so với cùng kỳ. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) cũng tăng gấp đôi, ghi nhận hơn 30 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động cũng tăng 161%, ghi nhận hơn 183 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn là phần lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) 63 tỷ đồng, gấp 9 lần quý I/2019, chi phí lãi vay, từ các khoản phải thu và cho vay gần 60 tỷ đồng, hơn gấp đôi và chi phí môi giới hơn 59 tỷ đồng. 

Kết quả, lợi nhuận trước thuế 110,5 tỷ đồng, lãi sau thuế 88 tỷ đồng, tăng nhẹ 6 tỷ đồng so với cùng kỳ. 

Tại thời điểm cuối quý I, tổng tài sản hơn 10.334 tỷ đồng, trong đó lớn nhất là các khoản cho vay 7.174,5 tỷ đồng (chủ yếu là cho vay giao dịch ký quỹ 6.836 tỷ đồng, giảm chưa đến 200 tỷ đồng so với số đầu năm), chỉ giảm khoảng 210 tỷ đồng so với đầu năm và khoản tiền và tương đương tiền 1.363,5 tỷ đồng, tăng 61,6%. 

Tin bài liên quan

VNIndex

1,310.05

16.45 (1.26%)

 
VNIndex 1,310.05 16.45 1.26%
HNX 314.85 3.88 1.23%
UPCOM 86.14 1.18 1.37%