Chứng khoán Mirae Asset: Quý II, dư nợ cho vay margin lập kỷ lục 8.225 tỷ đồng

(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính quý II/2020 của Công ty Chứng khoán Mirae Asset (MAS), các khoản cho vay tại thời điểm 30/6 hơn 8.574,6 tỷ đồng, tăng 1.400 tỷ đồng so với quý trước và hơn 1.189 tỷ đồng so với đầu năm. 
Chứng khoán Mirae Asset: Quý II, dư nợ cho vay margin lập kỷ lục 8.225 tỷ đồng

Trong đó, chủ yếu là dư nợ cho vay margin 8.225,5 tỷ đồng, tăng 1.225 tỷ đồng so với đầu năm.

Điều này đã giúp Mirae Asset ghi nhận lãi từ các khoản cho vay và phải thu trong quý II là 204,6 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng ghi nhận 394 tỷ đồng từ mảng này, tăng 77% so với 6 tháng năm 2019.

Quý II, tổng doanh thu hoạt động 340 tỷ đồng, tăng 60%. Trong đó, đóng góp tỷ trọng lớn nhất là từ khoản cho vay và phải thu; kế đến là doanh thu môi giới 51,6 tăng 78%; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 42 tỷ đồng và lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 38 tỷ đồng, sự tăng trưởng đáng kể so với con số hơn 7,2 tỷ đồng quý 2/2019.

Theo giải trình của Mirae Asset, doanh thu tăng nhờ thị phần môi giới tăng và tăng dư nợ các khoản cho vay, đồng thời doanh thu từ đánh giá lại các tải sản tài chính tăng so với cùng kỳ.

Sau khi trừ đi các chi phí, Mirae Asset báo lãi 131,7 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Mirae Asset lãi ròng 220 tỷ đồng, tăng trưởng 22%.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,012.32

3.45 (0.34%)

 
VNIndex 1,012.32 3.45 0.34%
HNX 150.38 1.45 0.96%
UPCOM 67.81 0.91 1.34%

Lịch sự kiện

02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021