Chứng khoán APEC (APS): Cổ đông lớn giao dịch tháng 3 nhưng tới tháng 12/2021 mới công bố

Chứng khoán APEC (APS): Cổ đông lớn giao dịch tháng 3 nhưng tới tháng 12/2021 mới công bố

(ĐTCK) Cổ đông lớn tại CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Mã chứng khoán APS – sàn HNX) vừa công bố kết quả giao dịch bán ra cổ phiếu.

Theo đó, quỹ Asean Deep Value Fund thông báo liên tục bán ra cổ phiếu APS. Cụ thể, ngày 10/3/2021, quỹ bán ra 300.000 cổ phiếu APS để giảm sở hữu từ 6,16% về 5,4% vốn điều lệ. Ngày 19/3/2021, quỹ tiếp tục bán thêm 215.000 cổ phiếu APS để giảm sở hữu về 4,84% vốn điều lệ và chính thức không còn là cổ đông lớn tại công ty.

Được biết, quỹ Asean Deep Value Fund được mở tại Cayman Islands.

Ngoài ra, theo Thông Tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Trong đó, điều 31 quy định: “ Tổ chức, cá nhân khi trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải công bố thông tin và báo cáo về giao dịch cho công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán (đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch) theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn.”.

Trong khi đó, quỹ Asean Deep Value Fund đã giao dịch trong tháng 3/2021 nhưng tới tháng 12/2021 mới công bố đại chúng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/12, cổ phiếu APS giảm 400 đồng về 50.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,442.79

3.85 (0.27%)

 
VNIndex 1,442.79 3.85 0.27%
HNX 409.31 0.0 0.0%
UPCOM 107.84 0.37 0.34%