Tổng Giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh

Tổng Giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh

Chủ tịch VPBank cam kết “lên sàn” năm 2016

(ĐTCK) Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa tổ chức Đại hội cổ đông ngày hôm nay (28/3). Tại Đại hội, Tổng giám đốc VPBank đã lên tiếng trấn an cổ đông về việc xử lý nợ xấu. 

Tại Đại hội, Tổng Giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh cho biết, nằm trong giai đoạn 2 của lộ trình chuyển đổi toàn hàng với mục tiêu tăng trưởng bền vững và nâng cao hiệu quả kinh doanh, những thành quả của năm 2015 đã phản ánh sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên cùng với sự lãnh đạo linh hoạt, nhạy bén của ban lãnh đạo Ngân hàng, khẳng định sự phát triển ổn định, bền vững. Về cơ bản, kết quả kinh doanh 2015 của VPBank đã đạt và vượt với kế hoạch mà Đại hội cổ đông năm 2015 giao.

Ông Vinh chia sẻ thêm: "Năm 2015 là năm đầu tiên, VPBank đã tách hoạt động tài chính tiêu dùng sang Công ty tài chính được điều hành bởi bộ máy hoạt động độc lập, chuyên nghiệp. VPBank rút ra khỏi hoạt động dịch vụ chứng khoán, cụ thể, Ngân hàng không còn là cổ đông sở hữu chi phối Công ty chứng khoán VPBank mà chỉ còn 11% vốn, trở thành công ty liên kết. Nghĩa là, VPBank hiện đầu tư vốn vào FE Credit chuyên về tài chính tiêu dùng và AMC chuyên môn hóa xử lý nợ, mua bán nợ".

Tổng tài sản năm 2015 của VPBank được biết đến đã thay đổi rất nhiều đạt 193.876 tỷ đồng, tăng trưởng 18,8% so với cuối năm 2014, đạt 95% kế hoạch đặt ra. Công tác quản trị rủi ro, thu hồi nợ theo các phân đoạn cũng luôn được quan tâm chú trọng góp phần tích cực trong việc giảm nợ xấu phát sinh cũng như thu hồi nợ xấu cũ. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu năm 2015 giữ được mức 2,7%.

Tổng giám đốc cho biết con số nợ xấu có tăng so với năm 2014 do VPBank đã tham gia vào một số phân khúc khách hàng có độ rủi ro cao như tiêu dùng, tín chấp, micro SME…  nhưng ông Vinh cũng trấn an các cổ đông VPBank về hệ thống kiểm soát tốt nên số liệu này vẫn nằm dưới chỉ tiêu đặt ra của NHNN.

“Nợ xấu vẫn còn cao là hậu quả của nhiều năm khủng hoảng trước đây mặc dù Ban lãnh đạo đã nỗ lực thu hồi được 1.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2015 và năm 2016 dự kiến thu hồi được 2.000 tỷ đồng”, ông Vinh nói.

Nguồn vốn được biết điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn và chiến lược huy động vốn. Tổng nguồn vốn huy động và phát hành giấy tờ có giá năm 2015 đạt 152 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2015 của VPBank đạt 3.096 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 92% so với năm 2014, đạt 124% kế hoạch đề ra. Tổng thu hoạt động thuần đạt 12.066 tỷ đồng, tăng trưởng 92% so với năm trước nhờ đóng góp chủ yếu từ thu lãi và thu từ hoạt động dịch vụ. Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ đạt 885 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2014, chi phí hoạt động được kiểm soát tốt, sử dụng hiệu quả với mức tăng thấp hơn nhiều so với tăng trưởng thu nhập.

Cũng tại ĐHCĐ, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2015 cũng được công bố, cụ thể: tỷ lệ cổ tức đối với cổ phần ưu đãi là 20% trên tổng mệnh giá cổ phần ưu đãi. Tổng số tiền cổ tức ưu đãi chi trả là 146.439.200.000 đồng, chiếm tỷ lệ 8,86% trên tổng số nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của ngân hàng. Cách thức chi trả, thực hiện theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.

Tổng số lợi nhuận chưa phân phối sau khi trừ đi tổng số tiền cổ tức ưu đãi nêu trên được dùng để chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ phần phổ thông với tỷ lệ 13,07% trên tổng mệnh giá cổ phần phổ thông, tương đương 1.104 tỷ đồng.

Được biết, thù lao HĐQT, BKS VPBank đã được ĐHCĐ phê duyệt, tương ứng bằng 1% lợi nhuận hợp nhất trước thuế, theo đó, với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 với mức lợi nhuận trước thuế là trên 2.000 tỷ đồng thì mức ngân sách chi thù lao cho HĐQT, BKS tương ứng khoảng 20 tỷ đồng nhưng tổng mức thù lao chi thực tế cho các thành viên HĐQT và BKS là khoảng 10,2 tỷ đồng.

Ông Vinh cho biết, năm 2016 là năm thay đổi cơ bản đầu tư vào hệ thống, áp dụng vào quản trị rủi ro kế hoạch tổng tài sản dự kiến 246.223 tỷ đồng; huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá 188.326 tỷ đồng; dư nợ cấp tín dụng 171.017 tỷ đồng, trong đó, cho vay khách hàng là 156.358 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; lợi nhuận trước thuế 3.200 tỷ đồng.

Phần hỏi đáp của ĐHCĐ 2016 diễn ra khá yên ả với duy nhất câu hỏi của một cổ đông về kế hoạch niêm yết bao giờ thì dự định? Và việc bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài?

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank đã cho biết, theo quy định hết năm 2016 Ngân hàng phải lên sàn hoặc niêm yết Upcom, do đó, VPBank đang tiến hành các thủ tục để lên sàn và hiện đang chờ hướng dẫn của UBCK. Đối với việc bán cổ phần cho nước ngoài, Ban lãnh đạo đang đàm phán nên khó để chia sẻ thông tin

“Khi nào đàm phán xong sẽ báo cáo kết quả cho các cổ đông”, ông Dũng hứa.

Tin bài liên quan

VNIndex

999.94

4.18 (0.42%)

 
VNIndex 999.94 4.18 0.42%
HNX 148.09 0.51 0.34%
UPCOM 66.76 0.07 0.1%