Ông Quách Văn Đức, Chủ tịch HĐQT DaiABank

Ông Quách Văn Đức, Chủ tịch HĐQT DaiABank

Chủ tịch HĐQT DaiA Bank lên tiếng về việc hợp nhất với HDBank

(ĐTCK) Việc hợp nhất sáp nhập, tái cơ cấu là rất quan trọng nên chưa thông qua ĐHCĐ thường niên lần này.

Liên quan đến vấn đề hợp nhất với Ngân hàng HDBank, ông Quách Văn Đức, Chủ tịch HĐQT DaiA Bank cho biết, cho đến thời điểm này, HĐQT 2 ngân hàng vẫn đang trong quá trình trao đổi, tìm hiểu thông tin.

Theo ông Đức, việc hợp nhất sáp nhập, tái cơ cấu là rất quan trọng nên chưa thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này.

Sáng ngày 9/5/2013, tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai, DaiABank đã tiến hành tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013. Lúc 9h00, ông Nguyễn Xuân Khánh, Trưởng Ban kiểm soát DaiABank đã báo cáo kết quả thẩm tra thành phần cổ đông tham dự Đại hội. Số cổ đông tham dự Đại hội chỉ đạt 52,42%, chưa đủ điều kiện để tổ chức ĐHCĐ thường niên theo quy định. Vì vậy, Đại hội sẽ được tổ chức lại lần 2 trong thời gian tới.

Ông Lê Hữu Tịnh, Phó chủ tịch thường trực HĐQT DaiABank cho biết, theo chương trình ban đầu, ĐHCĐ thường niên lần này có nhiều nội dung như bổ sung nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát. Tuy nhiên, thủ tục để bổ sung nhân sự nói trên phải chờ sự chấp thuận của NHNN. Do lường trước được thời gian hoàn tất thủ tục sẽ kéo dài, nên HĐQT đã chủ động có văn bản số 157 ngày 15/4 gửi NHNN để xin tổ chức ĐHCĐ trong tháng 6/2013. Tuy nhiên, ngày 22/4, NHNN đã có văn bản số 411 yêu cầu phải tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên (trong vòng 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính). Do vậy, HĐQT quyết định tổ chức Đại hội vào ngày 9/5/2013, trong đó, tờ trình về cơ cấu nhân sự sẽ được gác lại sau khi NHNN chuẩn y. Khi được chuẩn y, DaiABank sẽ lấy ý kiến cổ đông tổ chức ĐHCĐ bất thường để bầu bổ sung. HĐQT DaiABank cho biết, luôn quan tâm cao nhất lợi ích cổ đông và lợi ích Ngân hàng nên luôn thận trọng với trách nhiệm của mình.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%