CHP: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Thuỷ Điện Miền Trung (CHP- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông theo Thư mời họp sau

- Nội dung lấy ý kiến: Theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%