Trụ sở Bộ Tài chính

Trụ sở Bộ Tài chính

Chốt đề xuất thu nhập trên 9 triệu đồng mới phải nộp thuế

Nếu được Chính phủ thông qua, đề xuất nói trên cũng sẽ trình ra Quốc hội vào kỳ họp diễn ra trong tháng 7 tới trong khi chờ sửa Luật thuế TNCN.

Sau cuộc họp báo cáo về các phương án sửa thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với Thường trực Ban bí thư (ngày 21/6), ngày 22/6, Bộ Tài chính đã quyết định chỉ chọn phương án đề xuất thu nhập trên 9 triệu đồng mới phải nộp thuế để trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 6.

Cụ thể, theo đề xuất của bộ này, từ ngày 1/8 đến ngày 31/12/2011, miễn thuế TNCN ở bậc 1, tức là bậc 5% cho cá nhân có thu nhập từ tiền công tiền lương và kinh doanh. Nếu được Chính phủ thông qua, đề xuất nói trên cũng sẽ trình ra Quốc hội vào kỳ họp diễn ra trong tháng 7 tới trong khi chờ sửa Luật thuế TNCN.

Như vậy, những người đang nộp thuế thuộc đối tượng được miễn như nêu trên sẽ đóng thuế từ bậc thứ hai với thuế suất 10%. Tức là người độc thân có thu nhập từ 9 triệu đồng trở xuống sẽ không phải nộp thuế TNCN. Nếu có một người phụ thuộc thì cũng chỉ phải đóng thuế nếu có tổng thu nhập trên 10,6 triệu đồng…

Theo phương án này, số thuế tối đa mỗi người được miễn sẽ là 250.000 đồng/tháng. Đề xuất này sẽ tạo công bằng cho tất cả đối tượng đang nộp thuế TNCN và phần nào chia sẻ được khó khăn của những người đang nộp thuế có mức thu nhập trung bình. Bộ này cho rằng, từ năm 2008 đến nay, tốc độ tăng giá tiêu dùng trong nước tăng 46% đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống người nộp thuế.

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021