Thị xã Sông Cầu (Phú Yên) có dàn lãnh đạo mới

Lãnh đạo mới của thị xã Sông Cầu bao gồm: ông Đào Mỹ, Bí thư Thị ủy; Các Phó Bí thư là ông Phan Trần Vạn Huy và ông Trần Kinh Danh.
Thị xã Sông Cầu (Phú Yên) có dàn lãnh đạo mới

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới Thị xã Sông Cầu

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sông Cầu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Đại hội bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 37 ủy viên. Ông Đào Mỹ, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu được bầu giữ chức Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai Phó Bí thư Thị ủy là ông Phan Trần Vạn Huy và ông Trần Kinh Danh. Đại hội cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 7 ủy viên, ông Nguyễn Đình Huy được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 22 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết.

Chia sẻ sau Đại hội, Bí thư Thị ủy Sông Cầu Đào Mỹ khẳng định: “Thành công của đại hội tạo quyết tâm mới, khí thế mới, với niềm tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, ý chí chính trị của toàn đảng bộ và nhân dân địa phương vào sự phát triển vươn lên của thị xã trong tương lai, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thị xã Sông Cầu trở thành thành phố trước năm 2025”.

Theo  Báo cáo chính trị tại đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX Sông Cầu đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội. Kinh tế thị xã tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng thị xã sáng, xanh, sạch, đẹp. Sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ; dân chủ xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục phát huy; quốc phòng - an ninh được bảo đảm; hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đặc biệt thị xã đã hoàn thành mục tiêu xây dựng thị xã trở thành đô thị loại III trực thuộc tỉnh trước năm 2020.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Sông Cầu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới; huy động mọi nguồn lực, xây dựng TX Sông Cầu lên thành phố trước năm 2025 và cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II vào năm 2030. Đại hội xác định các giải pháp đột phá, gồm: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; đầu tư phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; xây dựng TX Sông Cầu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025; tập trung cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường biển...

Thời gian tới, TX Sông Cầu cần tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp mạnh mẽ nhằm khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương gắn với thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn lực bên ngoài để đẩy mạnh phát triển; thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu