Ngày 25/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ.

Tại buổi lễ, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang và đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã trao Quyết định số 1738 ngày 13/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về việc sáp nhập Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung các cơ quan chuyên trách tham ưu, giúp việc Tỉnh ủy Hà Giang.

Đồng thời trao Quyết định số 1733 ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy; Quyết định số 1735 ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động nhận thức đầy đủ về quan điểm, chủ trương, mục tiêu của việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy; khẩn trưởng sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cơ quan, ổn định tổ chức, bố trí cán bộ, công chức hợp lý, đúng người, đúng việc theo vị trí việc làm, đảm bảo nguyên tắc một việc chỉ một người phụ trách, một bộ phận đảm nhiệm; thường xuyên quan tâm chế độ, chính sách cho cán bộ, đảm bảo công bằng, hợp lý, tạo điều kiện để công chức, lao động làm việc, cống hiến.

Đối với cán bộ, công chức, người lao động, đặc biệt là các đồng chí được điều động công tác tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo VGP
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.