UBND tỉnh Bình Định vừa có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về kết quả xử lý kỷ luật công chức, viên chức năm 2018.

Theo đó, tổng số công chức vi phạm, bị xử lý kỷ luật năm 2018 (kể cả công chức cấp xã) là 31 người, giảm 38 người so với năm 2017. Trong số này, có 22 người bị khiển trách, 5 người bị cảnh cáo, 2 người bị hạ bậc lương, 1 người bị cách chức, 1 người bị thôi việc.

Trong khi đó, có 32 viên chức vi phạm, bị xử lý kỷ luật trong năm 2018, giảm 2 người so với năm 2017. Hình thức kỷ luật phổ biến là khiển trách (19 người), tiếp đó là buộc thôi việc (8 người), cách chức (3 người) và cảnh cáo (2 người).

Theo dantri
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.