Thí sinh làm đơn đăng ký dự tuyển công chức ngành thuế năm 2014. Ảnh: Bá Đô.

Thí sinh làm đơn đăng ký dự tuyển công chức ngành thuế năm 2014. Ảnh: Bá Đô.

Chính phủ giảm hơn 5.500 công chức năm 2019

Trong hơn 259.590 công chức năm 2019, cơ quan hành chính thuộc HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện chiếm nhiều nhất, với 151.900.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính và hội đặc thù năm 2019.

Tổng biên chế công chức thuộc cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã), công chức dự phòng và các hội có tính chất đặc thù là hơn 259.590.

Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 258.160. Trong đó, cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là 105.180 biên chế.

Cơ quan, tổ chức hành chính thuộc HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện là 151.900 biên chế. Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài là hơn 1.060 biên chế.

Biên chế công chức dự phòng là hơn 740. Tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là hơn 680. 

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các hội có tính chất đặc thù trong số biên chế công chức nêu trên.

Các bộ, ngành và địa phương điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Năm 2018, Thủ tướng phê duyệt tổng biên chế công chức là 265.100.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,241.81

-8.76 (-0.71%)

 
VNIndex 1,241.81 -8.76 -0.71%
HNX 279.86 -1.23 -0.44%
UPCOM 81.18 0.52 0.64%