Chính phủ cắt giảm điều kiện trong lĩnh vực chứng khoán

Chính phủ cắt giảm điều kiện trong lĩnh vực chứng khoán

(ĐTCK) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 151/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Nghị định này có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành là 7/11/2018, không chỉ cắt giảm một số điều kiện, mà còn đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo đó, Nghị định 151 giảm điều kiện về vốn pháp định đối với nghiệp vụ tự doanh chứng khoán của công ty chứng khoán từ 100 tỷ đồng xuống 50 tỷ đồng. Đồng thời, bỏ điều kiện “không có lỗ lũy kế” đối với tổ chức tham gia góp vốn thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Nghị định 151 còn bãi bỏ nhiều điều kiện, thủ tục tại Nghị định 86/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán.

Cụ thể, về điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ, giao dịch trong ngày, dịch vụ kinh doanh, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh áp dụng đối với công ty chứng khoán, quy định mới bỏ điều kiện: không có lỗ lũy kế bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ tính theo báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán…; tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu không vượt quá 3 lần, vốn chủ sở hữu không thấp hơn mức vốn pháp định, trích lập đầy đủ các khoản dự phòng…

Tin bài liên quan

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021