Chim trĩ bảy màu dần hiếm vì không tự ấp trứng

Chim trĩ bảy màu trong tự nhiên không thể tự ấp trứng, đẻ nhờ tổ và để loài chim khác ấp thay, nên rất ít chim non sống sót.

Theo Vnexpress