Chậu cây tự lấy nước tưới từ không khí

(ĐTCK) Chậu cây Dewplanter do công ty Mỹ sản xuất có thể ngưng tụ hơi ẩm thành nước tưới, tối đa 300 ml mỗi ngày.

Tác giả Ngọc Tuấn