Châu Âu thành lập Liên minh Phục hồi Kinh tế Xanh hậu COVID-19

Liên minh vì sự phục hồi của nền kinh tế xanh mong muốn “xây dựng và chia sẻ tư duy về các kế hoạch đầu tư xanh hậu khủng hoảng COVID-19”.

Theo TTXVN