Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019

Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019

Những "chân dài" xinh đẹp, nóng bỏng làm tăng sức hút của các mẫu xe như Lux A 2.0, Fadil của Vinfast hay mô tô phân khối lớn của Triumph, Harley Davidson xuất hiện tại triển lãm Vietnam AutoExpo 2019.
Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 1

Các người đẹp cùng khuấy động không khí bên dàn mô tô

Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 2
Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 3
Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 4
Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 5
Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 6
Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 7
Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 8
Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 9
Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 10
Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 11

Nhóm nhảy làm nóng gian hàng Mitsubishi Motor Việt Nam.

Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 12
Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 13
Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 14
Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 15
Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 16
Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 17
Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 18
Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 19

Và những người đẹp nhẹ nhàng, lịch lãm ở gian hàng của Vinfast.

Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 20
Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 21
Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 22
Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 23
Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 24
Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 25
Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 26
Chân dài hội tụ bên “bom tấn” Vinfast, Mitsubishi, Harley Davidson, Triumph tại Vietnam AutoExpo 2019 ảnh 27
Tin bài liên quan