Chậm nộp BCTC, Chứng khoán Mê Kông bị phạt 20 triệu đồng

Chậm nộp BCTC, Chứng khoán Mê Kông bị phạt 20 triệu đồng

(ĐTCK-online) Ngày 12/9, UBCK đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán Mê Kông do chậm nộp báo cáo tài chính với mức phạt 20 triệu đồng.

Cụ thể, theo kết quả giám sát, đến thời điểm này, Công ty chưa nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011, vi phạm quy định định tại Điểm c, d Khoản 1 Điều 43 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, Chứng khoán Mê Kông bị xử phạt 20 triệu đồng. Ngoài ra, UBCK yêu cầu Công ty phải hoàn thành và nộp ngay báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 theo quy định.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.85 0.11 0.18%