CE1: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền (3%)

CE1: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền (3%)


CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (CE1 - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/01/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2020

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/01/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 tại Lô 22+23, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày 20/01/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,194.2

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,194.2 0.0 0.0%
HNX 225.47 0.0 0.0%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%