CDN: Ngày GDKHQ trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền (4%)

CDN: Ngày GDKHQ trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền (4%)


CTCP Cảng Đà Nẵng (CDN - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/12/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2019

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận400đồng)

- Ngày thanh toán: 16/12/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Cảng Đà Nẵng số 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần bắt đầu từ ngày 16/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

995.76

1.57 (0.16%)

 
VNIndex 995.76 1.57 0.16%
HNX 147.58 -0.59 -0.4%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%