CDN: Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015 (4%)

 

Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (CDN – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015, Cung cấp danh sách cổ đông cho hồ sơ niêm yết cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Thời gian thực hiện: 16/11/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 16/11/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

940.57

-5.9 (-0.63%)

 
VNIndex 940.57 -5.9 -0.63%
HNX 135.73 -1.4 -1.03%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%