CDN: Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015 (4%)

 

Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (CDN – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015, Cung cấp danh sách cổ đông cho hồ sơ niêm yết cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Thời gian thực hiện: 16/11/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 16/11/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

989.87

-13.21 (-1.33%)

 
VNIndex 989.87 -13.21 -1.33%
HNX 145.93 -1.77 -1.21%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021