CDH: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (3,5%)


CTCP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng (CDH - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2020

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)

- Ngày thanh toán: 11/08/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức nhận cổ tức tại Phòng tài vụ - Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ  Du lịch Hải Phòng (địa chỉ: Số 8 khu I Vạn Sơn, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng) bắt đầu từ ngày 11/08/2020. (Khi làm thủ tục thanh toán xuất trình sổ chứng nhận sở hữu chứng khoán và chứng minh nhân dân). Công ty hỗ trợ cổ đông thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. 

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%