CCV: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

CCV: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam

Mã chứng khoán: CCV 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng:03/04/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 7h30’ ngày 20/04/2020

-  Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 12, tòa nhà số 10 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

990.73

-3.46 (-0.35%)

 
VNIndex 990.73 -3.46 -0.35%
HNX 147.21 -0.97 -0.66%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%