CCM lý giải về khoản vay lớn

CCM lý giải về khoản vay lớn

Đến ngày 30/6/2011, CTCP Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ (CCM - sàn HNX) có khoản vay ngắn hạn khá lớn là 93,64 tỷ đồng, tương đương 2,34 lần vốn điều lệ và 0,86 vốn chủ sở hữu. Đề nghị CCM cho biết lãi suất vay các khoản này và hiệu quả sử dụng vốn trong giai đoạn lãi suất rất cao hiện nay?

Ông Thái Minh Thuyết, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CCM:

Tại thời điểm 30/6/2011, tổng số vay ngân hàng của CCM là 93,6 tỷ đồng và đến 31/7 là hơn 79,2 tỷ đồng. Khoản vay này có lãi suất 20,5%/năm với thời hạn 6 tháng. CCM đang sử dụng vốn vay hiệu quả cho mua dự phòng nguyên, nhiên vật liệu sản xuất...

 

Hết quý II/2011, CCM đầu tư vào các công ty con 90,18 tỷ đồng. Đề nghị CCM cho biết chi tiết các khoản đầu tư này?

CCM đã góp 63,1 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang do CCM sở hữu 100% vôn điều lệ 160 tỷ đồng, để xây dựng Nhà máy xi măng Cần Thơ - Hậu Giang. CCM đã góp 16,5 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Cantcimex (CCM sở hữu 90% vốn) có vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

CCM cũng đã góp 6 tỷ đồng vào CTCP Khoáng sản Lộc Tài Nguyên do CCM sở hữu 75% vốn điều lệ; góp 5,3 tỷ đồng vào Công ty liên doanh Acavi Group. Ltd (Campuchia) do CCM sở hữu 51% vốn; góp 2,1 tỷ đồng trong khoản đầu tư 15 tỷ đồng vào CTCP Covesco 6.

VNIndex

943.82

-0.6 (-0.06%)

 
VNIndex 943.82 -0.6 -0.06%
HNX 140.44 0.11 0.08%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%