Cấp nước Chợ Lớn (CLW) phải nộp thêm thuế sau thanh tra

Cục thuế TP.Hồ Chí Minh vừa có thông báo về kết quả thanh tra thuế tại Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (mã CLW, sàn HoSE) đối với các năm 2016 và 2018 tại công ty này.
Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn trước đây là đơn vị thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn trước đây là đơn vị thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

Kết quả sau thanh tra cho thấy doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2016 tăng thêm hơn 1,4 tỷ đồng, theo đó thuế giá trị gia tăng phải nộp tăng thêm hơn 72 triệu đồng.

Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2016 cũng tăng thêm gần 1,36 tỷ đồng và điều này cũng dẫn đến thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng thêm 188,5 triệu đồng.

Theo giải trình của Công ty về chênh lệch thuế sau thanh tra, việc tăng doanh thu tính thuế do Công ty áp giá bán nước chưa đúng theo quy định về giá bán nước sạch tại TP.Hồ Chí Minh.

Kết quả thanh tra thuế năm 2018 cũng cho thấy doanh thu sau thanh tra cũng tăng thêm hơn 1 tỷ đồng, theo đó thuế giá trị gia tăng phải nộp tăng thêm gần 52 triệu đồng.

Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2018 sau thanh tra đã tăng thêm tới hơn 12,3 tỷ đồng, theo đó tổng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau thanh tra tăng thêm 2,36 tỷ đồng.

Công ty cho biết, ngoài lý do áp giá bán nước chưa đúng quy định như năm 2016 thì năm 2018 còn có lý do hàng hóa mua vào tiêu hao vượt quá hạn mức quy định.

Thuế thu nhập doanh nghiệp tăng sau điều chỉnh do Công ty phải thực hiện giảm các khoản chi phí được trừ cho các tiêu hao vượt hạn mức.

Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn trước đây là Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn trực thuộc Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh (nay Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn).

Đơn vị này hoạt động từ năm 1995 với chức năng: quản lý, thi công, tu bổ sửa chữa, cải tạo và phát triển mạng lưới cấp nước, thực hiện việc đọc số và doanh thu tiền nước, giải quyết các khiếu nại của khách hàng trên địa bàn quận 5,6,8, Bình Tân.

Tháng 02/2004 áp dụng Quy chế phân cấp quản lý trong Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh số 832/QĐ-CN-TCLDTL ngày 09/02/2004, Chi nhánh được hạnh toán các khoản thu chi đối với Công ty Cấp nước, hàng tháng lập kế hoạch cấp vốn và báo về Công ty Cấp nước bảng cân đối tài khoản phát sinh và các bảng kê tài khoản chi tiết.

Năm 2005, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh ra quyết định số 6656 QĐ-UBND, về phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,445.99

3.2 (0.22%)

 
VNIndex 1,445.99 3.2 0.22%
HNX 404.62 -4.69 -1.16%
UPCOM 107.84 0.37 0.34%