Cập nhật kết quả kinh doanh của các DN niêm yết trên HNX

Cập nhật kết quả kinh doanh của các DN niêm yết trên HNX

(ĐTCK) Thêm 15 doanh nghiệp niêm yết trên HNX báo cáo tài chính quý II/2012 và 6 tháng đầu năm 2012.

CTCP Văn hóa Tân Bình (ALT)

CTCP Vật tư vận tải Xi măng (VTV)

CTCP Lilama 5 (LO5), CTCP Lilama 45.3 (L43)

CTCP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MAC)

CTCP Dịch vụ hạ tầng mạng ( NIS )

CTCP MCO Việt Nam (MCO)

CTCP Hợp tác lao động với nước ngoài (ILC)

CTCP Thủy điện  Nà Lơi (NLC)

CTCP Tập đoàn Đại Châu (DCS)

CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát (HTP)

CTCP Điện nước lắp máy (DNC)

CTCP DIC số 4 (DC4)

CTCP Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX)

CTCP CMC (CVT)

CTCP Viễn thông Thăng Long (TLC)

Đơn vị: triệu đồng

Mã CK

Quý II

6 tháng

Doanh thu

LNST

EPS (đồng)

Doanh thu

LNST

EPS (đồng)

ALT*

29.711

-918

-181

54.992

-1.962

-386

VTV

966.565

7.776

435

1.806.451

15.771

885

LO5

24.966

282

56

53.745

123

25

L43

61.524

112

32

108.502

308

88

MAC

19.305

-599

 

34.775

-526

 

NIS

8.823

206

69

17.620

496

165

MCO

37.153

427

104

 

 

 

ILC

39.974

-7.668

-1.892

76.961

-9.591

-2.367

NLC

10.885

3.695

 

20.041

6.348

 

DCS

58.017

-322

 

73.798

-33

 

HTP

4.720

335

201

10.299

531.621

313

DNC*

30.185

780

485

48.374

1.086

676

DC4

38.857

2.576

526

73.527

4.613

941

GMX

45.549

5.429

1.022

71.645

6.606

1.243

CVT

95.898

4.571

 

158.524

7.626

 

TLC*

13.923

-995

 

27.222

-2.287

 

 

 

 

 

 

 

 

* Công ty mẹ

 

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%