CAP: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2106

 

Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  02/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2106

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự  kiến ngày 01/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại Nhà nghỉ  điều dưỡng cán bộ tỉnh Yên Bái (đối diện trụ  sở chính Công ty)

- Nội dung lấy ý kiến: Phê duyệt các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình thực hiện năm 2015. Thông qua một số nội dung chương trình hoạt động năm 2016.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%