CAP: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2106

 

Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  02/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2106

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự  kiến ngày 01/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại Nhà nghỉ  điều dưỡng cán bộ tỉnh Yên Bái (đối diện trụ  sở chính Công ty)

- Nội dung lấy ý kiến: Phê duyệt các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình thực hiện năm 2015. Thông qua một số nội dung chương trình hoạt động năm 2016.

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021