Cao su Phước Hòa (PHR) đã nhận hỗ trợ 456 tỷ động đền bù đất dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

Cao su Phước Hòa (PHR) đã nhận hỗ trợ 456 tỷ động đền bù đất dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

(ĐTCK) CTCP Cao su Phước Hòa (PHR – sàn HOSE) công bố báo cáo tình chính riêng công ty mẹ quý II/2020. 

Theo đó, trong quý II/2020 doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu là 466,43 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 256,88 tỷ đồng, lần lượt tăng 60,82% và 332,99% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu là 811,12 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 394,85 tỷ đồng, lần lượt tăng 44,17% và 250,63% so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh nghiệp trong biết, đối với dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2: doanh nghiệp và CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên đã ký kết hợp đồng đền bù, hỗ trợ thiệt hại. PHR đã ghi nhận một phần tiền đền bù, hỗ trợ thiệt hại 456 tỷ đồng, phần còn lại theo kế hoạch sẽ nhận chậm nhất trong tháng 10/2020. PHR đang tiến hành các thủ tục thanh lý cây cao su để bàn giao đất cho CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên để thực hiện dự án.

Năm 2020, PHR đặt kế hoạch tổng doanh thu công ty mẹ là 2.459,68 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là 1.148,02 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm 2020, công ty đã hoàn thành gần 43% kế hoạch lợi nhuận trước thuế công ty mẹ. Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức trong năm tối thiểu là 40% trong năm 2020.

Trong Đại hội đồng cổ đông năm 2020, doanh nghiệp cho biết chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, Công ty sẽ chuyển đổi khoảng 10.000 ha đất cao su để phát triển sang các lĩnh vực như phát triển công nghiệp – đô thị - dịch vụ khoảng 6.000 ha; đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao khoảng 2.500 ha và khoảng 1.500 ha bàn giao địa phương sử dụng đầu tư phát triển kinh tế xã hội.

Doanh thu năm 2020 dự kiến tiền các nguồn như doanh thu bán mủ cao su, doanh thu từ tiền đền bù, hỗ trợ khi bàn giao đất thực hiện dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, cổ tức nhận từ các dự án và doanh thu thanh lý cao su. Trong năm 2020, doanh nghiệp dự kiến thanh lý 400 ha đất cao su phục vụ trồng tái canh 2021, sẽ thực hiện đấu thầu giá thanh lý gỗ.

Đóng cửa phiên giao dịch 09/07/2020, cổ phiếu giảm nhẹ 300 đồng về mức 53.700 đồng/CP.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,352.76

2.08 (0.15%)

 
VNIndex 1,352.76 2.08 0.15%
HNX 361.02 -2.4 -0.67%
UPCOM 97.65 0.89 0.91%
24/09/2021
25/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
01/10/2021
04/10/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021