Cao su Phước Hòa, EPS cao hơn mệnh giá

Cao su Phước Hòa, EPS cao hơn mệnh giá

CTCP Cao su Phước Hòa (mã PHR - HOSE) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị.

 

Hội đồng Quản trị PHR thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 chưa kiểm toán với sản lượng khai thác là 20.807,826 tấn quy khô.

 

Tổng doanh thu đạt 2.473 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch cả năm; lợi nhuận sau thuế đạt 825 tỷ đồng, vượt 77% kế hoạch năm 2011 và EPS là 10.383 đồng.

 

Kế hoạch năm 2012, Công ty dự kiến tổng doanh thu sẽ là 2.042 tỷ đồng trong đó doanh thu chính sẽ khoảng 1.842 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đặt mục tiêu là 386 tỷ đồng và cổ tức dự kiến là 30%.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%