Cảng Quy Nhơn có giá 12.792 đồng/CP

Cảng Quy Nhơn có giá 12.792 đồng/CP

(ĐTCK) Ngày12/9, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức bán đấu giá thành công 4.041.588 cổ phần của Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn để tiến hành cổ phần hóa.

Giá khởi điểm là 12.000 đồng/CP, giá đấu thành công bình quân là 12.792 đồng/CP. Có 99 nhà đầu tư trúng giá, trong đó có 4 nhà đầu tư tổ chức; giá đấu thành công cao nhất là 20.000 đồng/CP, thấp nhất là 12.200 đồng/CP. Dự kiến, vốn điều lệ của Cảng Quy Nhơn sau khi cổ phần hóa là 404,099 tỷ đồng, Nhà nước sở hữu 75%.

Năm 2012, Cảng Quy Nhơn đạt tổng doanh thu 410,209 tỷ đồng, tăng 22,1%; lợi nhuận sau thuế 15,366 tỷ đồng, tăng 9,7% so với năm 2011. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2013 là 461,018 tỷ đồng doanh thu, 28,530 tỷ đồng lợi nhuận, cổ tức 5,08%; năm 2014 là 511,304 tỷ đồng doanh thu, 41,294 tỷ đồng lợi nhuận, cổ tức 7,36%.

VNIndex

1,023.94

-73.23 (-7.15%)

 
VNIndex 1,023.94 -73.23 -7.15%
HNX 203.05 -17.74 -8.74%
UPCOM 74.46 -1.96 -2.63%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
04/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
23/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021