Cần cơ chế thuận lợi để thu hút tư nhân tham gia mục tiêu tăng trưởng xanh

Cần cơ chế thuận lợi để thu hút tư nhân tham gia mục tiêu tăng trưởng xanh

(ĐTCK) Hiện đã có 34 tỉnh, thành phố xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh, thành phố. 63/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện lồng ghép khía cạnh đầu tư tăng trưởng xanh trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch hành động biến đổi khí hậu.

Hội thảo tham vấn báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức vừa diễn ra sáng 24/1 nhằm lấy ý kiến hoàn thiện báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh Việt Nam theo Quyết định số 1393/QĐ- TTg ngày 25/9/2012 và Quyết định số 403/QĐ- TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Chính phủ.

Ông Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa học giáo dục Tài Nguyên và Môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, sau một thời gian thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh, ý thức về xây dựng một nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh đã có sự cải tích cực.

Hiện đã có 34 tỉnh, thành phố xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh, thành phố. 63/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện lồng ghép khía cạnh đầu tư tăng trưởng xanh trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch hành động biến đổi khí hậu.

Cùng với các địa phương, nhiều Bộ, ngành như Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận… thời gian qua đã rất tích cực triển khai thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh.

Các chính sách thu hút đầu tư liên quan đến tăng trưởng xanh cũng đã được đưa ra, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm.

Cần cơ chế thuận lợi để thu hút tư nhân tham gia mục tiêu tăng trưởng xanh  ảnh 1

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhóm chuyên gia tư vấn, vẫn còn những Bộ, ngành, địa phương chưa nghiêm túc trong quá trình thực hiện. Rất nhiều địa phương xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh, song có những địa phương chỉ lập ra cho đủ, chứ không có những hoạt động cụ thể, thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh.

“Nguyên nhân chính là do các cơ chế chính sách hướng dẫn thực hiện các dự án tăng trưởng xanh vẫn còn hạn chế. Đó là chưa kể sự phối hợp của các Bộ, ngành, cơ quan chức năng trong phát triển tăng trưởng xanh còn chưa đồng bộ, chưa khuyến khích và tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp tham gia”, ông Lê Đức Chung, đại diện nhóm chuyên gia tư vấn nhận xét.

Không chỉ hạn chế trong sự phối hợp, bà Lê Hoàng Anh, Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường (Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho rằng, yêu cầu của tăng trưởng xanh là lồng ghép vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên, để lồng ghép được lại là vấn đề rất khó bởi các chương trình hoàn toàn khác nhau, hướng tới những mục tiêu khác nhau.

Để Chiến lược tăng trưởng xanh đạt được những kết quả tích cực hơn nữa, bà Hoàng Anh khuyến nghị cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các Bộ, ngành và cơ quan chức năng. Đồng thời, đẩy mạnh việc hoàn thiện cơ chế chính sách để thu hút và tạo thuận lợi cho khu vực tư nhân tham gia.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững, là phương thức phát triển kinh tế theo hướng nhanh, hiệu quả và bền vững, đồng thời góp phần giảm nhẹ và phòng chống tác động của biến đổi khí hậu.

Tăng trưởng xanh dựa trên việc tăng cường đầu tư vào bảo tồn, phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tự nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện nâng cao chất lượng môi trường, qua đó kích thích tăng trưởng kinh tế.

Thúc đẩy tăng trưởng xanh nhằm xây dựng nền kinh tế xanh là mô hình phát triển được nhiều nước trên thế giới theo đuổi nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, giảm nhẹ biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng tăng trưởng, thay đổi cơ cấu sản xuất và tiêu dùng theo hướng vền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống của con người.

Tại Việt Nam, nhằm phát triển nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh cho thời kỳ 2013 - 2020 và tầm nhìn đến 2050 tại Quyết định 1393/QĐ-TTg ngày 23/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020 theo Quyết định 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2012 - 2017 và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014- 2020, Việt Nam đã đạt được những tín hiệu bước đầu.

Tin bài liên quan

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 1.06 0.75%
UPCOM 63.85 0.0 0.0%