"Cảm nhận về mức độ hạnh phúc của người dân ý nghĩa hơn nhiều con số thống kê"

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thuý (Đà Nẵng) bày tỏ rằng, với bà thì cảm nhận về mức độ hạnh phúc của người dân bao giờ cũng có ý nghĩa hơn rất nhiều những con số thống kê đơn thuần.
"Cảm nhận về mức độ hạnh phúc của người dân ý nghĩa hơn nhiều con số thống kê" ảnh 1
Tin bài liên quan