Các sếp lớn CNG sẽ lĩnh lương tiền tỷ trong 2014

Các sếp lớn CNG sẽ lĩnh lương tiền tỷ trong 2014

(ĐTCK) CTCP CNG Việt Nam (mã CNG – HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT quý I/2014 về một số nội dung sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2014.

Tại nghị quyết, một trong những nội dung đáng chú ý là kế hoạch trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty.

Theo đó, năm 2013, CNG dự kiến chi tổng cộng 2,75 tỷ đồng lương, thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc. Trong đó, HĐQT là 1,753 tỷ đồng, riêng Chủ tịch chuyên trách là gần 989 triệu đồng, thành viên chuyên trách 640 triệu đồng và không chuyên là 124 triệu đồng. Tổng giám đốc là 917 triệu đồng, còn Ban Kiểm soát là 81 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức chi trả thực tế cho Tổng giám đốc và các thành viên trong HĐQT của năm 2013 lại thấp hơn kế hoạch để ra, chỉ là 2,54 tỷ đồng. Cụ thể, HĐQT nhận được 1,56 tỷ đồng, trong đó Chủ tịch chuyên trách nhận 861 triệu đồng, thành viên chuyên trách 625 triệu đồng và không chuyên là 72 triệu đồng. Tổng giám đốc nhận được gần 827 triệu đồng. Duy chỉ Ban Kiểm soát là nhận được thù lao cao hơn kế hoạch với 154 triệu đồng.

Bởi vậy, HĐQT CNG tính xin ý kiến cổ đông nâng mức thù lao cho HĐQT và Tổng giám đốc, trong khi sẽ giảm bớt thù lao của Ban Kiểm soát. Cụ thể, mức thù lao dự kiến dành cho các thành viên trong HĐQT Công ty sẽ là 2,016 tỷ đồng, trong đó riêng Chủ tịch là 1,137 tỷ đồng, thành viên chuyên trách gần 737 triệu đồng và không chuyên là 143 triệu đồng. Lương của Tổng giám đốc Công ty dự kiến là gần 1,055 tỷ đồng. Trong khi thù lao của Ban kiểm soát dự kiến là 93,15 triệu đồng. Ngoài ra, HĐQT CNG còn đề nghị Đại hội bầu bổ sung thêm 1 thành viên Ban Kiểm soát.

Như vậy, tổng mức lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc trong năm 2014 dự kiến tăng lên là 3,164 tỷ đồng.

Cũng tại Nghị quyết này, HĐQT CNG sẽ trình Đại hội thông qua kế hoạch phân phối gần 126 tỷ đồng lợi nhuận thực hiện năm 2013.

Cụ thể, HĐQT sẽ chi 94,5 tỷ đồng để trả cổ tức 2013,  tương ứng tỷ lệ 35% vốn điều lệ. Trước đó, CNG đã tạm ứng 15% bằng tiền mặt, tương ứng 40,5 tỷ đồng. Số cổ tức phải trả còn lại là 20%, tức 54 tỷ đồng.

Với các quỹ, HĐQT dự tính trích 10% lợi nhuận năm 2013, tương ứng 12,39 tỷ đồng cho Quỹ Đầu tư phát triển; trích 5%, tương ứng 6,19 tỷ đồng cho Quỹ dự phòng tài chính. Dự kiến trích cho Quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ thưởng ban điều hành lần lượt là 8,08 tỷ đồng và 500 triệu đồng. Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau là hơn 4 tỷ đồng.

Trong năm 2014, HĐQT CNG cũng sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận 110 tỷ đồng và dự kiến trả cổ tức 2014 bằng với năm 2013 là 35% vốn điều lệ, tương đương số tiền dành để trả cổ tức vẫn 94,5 tỷ đồng. Quỹ dự phòng tài chính là 5% lợi nhuận, tương đương 5,5 tỷ đồng. Quỹ khen thưởng phúc lợi dự kiến cao hơn mức năm 2013 là 10 tỷ đồng, trong khi vẫn giữ nguyên 500 triệu đồng dành cho Quỹ thưởng ban điều hành.

ĐHĐCĐ thường niên 2014 của CNG được tổ chức vào ngày 4/4/2014 tại thành phố Vũng Tàu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 27/2. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 3/3.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%