Các quy định về cán bộ, công chức sẽ được sửa đổi, bổ sung năm 2020

Nghị quyết 100/2019/QH14 yêu cầu Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tiến hành sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định về cán bộ, công chức.
Các quy định về cán bộ, công chức sẽ được sửa đổi, bổ sung năm 2020 ảnh 1
Tin bài liên quan