NHNN yêu cầu các ngân hàng phải báo cáo các văn bản quy định về lãi suất

NHNN yêu cầu các ngân hàng phải báo cáo các văn bản quy định về lãi suất

Các ngân hàng phải báo cáo lãi suất huy động và cho vay

(ĐTCK-online) Ngày 7/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo lãi suất huy động và cho vay.

Theo văn bản này, các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải báo cáo NHNN các văn bản quy định về lãi suất (điều chỉnh lãi suất) ngay sau khi ban hành.

 

Mức lãi suất được thống kê và báo cáo theo quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-NHNN ngày 8/10/2010 quy định báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đồng thời, thống kê và báo cáo theo quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14/4/2010 hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận là mức lãi suất của các tổ chức tín dụng niêm yết để áp dụng đối với các khoản huy động và cho vay phát sinh trong khoảng thời gian của kỳ báo cáo.

 

Việc báo cáo lãi suất huy động và cho vay là nhằm đảm bảo tính chính xác, kịp thời về thống kê số liệu lãi suất huy động và cho vay phục vụ công tác điều hành chính sách tiền tệ.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%