Nhóm chấm Báo cáo phát triển bền vững trong khuôn khổ vòng chấm chung khảo Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2019.

Nhóm chấm Báo cáo phát triển bền vững trong khuôn khổ vòng chấm chung khảo Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2019.

Các doanh nghiệp ngày càng thực hiện báo cáo phát triển bền vững tốt hơn

(ĐTCK) Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) - đơn vị chấm điểm báo cáo phát triển bền vững trong Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2019 đánh giá, mặt bằng chất lượng báo cáo năm nay có bước tiến rõ rệt so với năm ngoái, nhưng có một số nội dung chưa thực sự tốt.

Chất và lượng đều tăng

Chất lượng tổng thể báo cáo năm nay tiếp tục có sự tiến bộ. Số báo cáo phát triển bền vững độc lập gia tăng, có 15 đơn vị làm báo cáo độc lập so với 11 đơn vị của năm trước. Có doanh nghiệp lần đầu lập báo cáo phát triển bền vững mà đã thực hiện khá tốt (AAA).

100% các doanh nghiệp có báo cáo thuộc Top 10 đều áp dụng các chuẩn mực/hướng dẫn của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo toàn cầu (GRI), trong đó phần lớn là theo chuẩn mực GRI, chỉ một số ít doanh nghiệp vẫn áp dụng theo hướng dẫn G4 của GRI.

Vượt lên so với năm trước đó, trong báo cáo năm nay, tất cả các doanh nghiệp trong danh sách ngắn đều đã có xem xét hoặc gắn kết các mục tiêu về phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDG) trong chiến lược và hoạt động phát triển bền vững.

Rất nhiều doanh nghiệp đi thêm một bước nữa là đưa ra chiến lược phát triển bền vững dựa trên các mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững cũng như là các mục tiêu phát triển bền vững của ngành.

Các báo cáo trong Top 10 đều có tính đầy đủ ở mức độ cao. Phần lớn doanh nghiệp thể hiện được rõ ràng sự gắn kết chiến lược phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh. Một số doanh nghiệp đã đưa ra chỉ tiêu cho tương lai, có công ty đưa ra ngân sách cho hoạt động phát triển bền vững.

Tính tin cậy của các báo cáo tăng lên: Thứ nhất, cấu trúc quản trị tốt hơn, nhiều doanh nghiệp có bộ phận phụ trách phát triển bền vững riêng trực thuộc hội đồng quản trị hoặc tổng giám đốc và sự tham gia của các phòng, ban trong toàn bộ chuỗi giá trị; thứ hai, số lượng các báo cáo được đảm bảo bởi bên thứ ba hoặc bởi kiểm toán nội bộ gia tăng; thứ ba, một số doanh nghiệp đã thực hiện mô tả quy trình thu thập thông tin hàng tháng, thay vì đợi đến kỳ báo cáo năm để thu thập dữ liệu.

Nhiều báo cáo đã được đầu tư tốt cả về hình thức lẫn nội dung, sử dụng đa dạng các hình thức trình bày bằng hình ảnh, đồ thị, sơ đồ, giúp việc diễn đạt thông tin dễ đọc, dễ hiểu hơn. Đặc biệt, một số báo cáo có tính sáng tạo và mỹ thuật rất độc đáo, cùng với kênh truyền tải báo cáo đa phương tiện.

Số lượng doanh nghiệp có báo cáo bằng tiếng Anh tăng lên, tạo điều kiện truy cập tốt hơn cho các cổ đông/nhà đầu tư nước ngoài.

Một số nội dung có thể làm tốt hơn

Nhiều báo cáo mặc dù có sự tiến bộ rõ rệt trong việc xác định các mục tiêu chiến lược phát triển bền vững ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, song chưa đưa ra các chỉ tiêu định lượng cụ thể cho các mục tiêu này, cũng như chưa đưa ra phương pháp tiếp cận cụ thể để đo lường, báo cáo và ghi chép các chỉ tiêu.

Mặc dù áp dụng GRI, nhưng nhiều doanh nghiệp không nêu rõ lựa chọn áp dụng là cốt lõi (core) hay toàn diện (comprehensive).

Các báo cáo đều có thể làm tốt hơn ở khía cạnh tăng cường tính so sánh của thông tin dữ liệu nếu có sự so sánh trực tiếp với các chỉ tiêu đề ra và so sánh với các quy định của ngành trong nước hoặc trong khu vực.

Việc phân tích đạt hay không đạt được mục tiêu đề ra và hành động cần thực hiện nếu không đạt sẽ giúp cho báo cáo có chất lượng và thực tế hơn.

Đối với nhiều công ty, năm nay là năm thứ sáu thực hiện báo cáo phát triển bền vững, với số lượng thông tin tổng hợp trong 6 năm là không nhỏ.

Tuy nhiên, gần như chưa có công ty nào thực sự so sánh các dữ liệu trong 6 năm để cho thấy xu hướng phát triển, các vấn đề cần cải thiện, cũng như cơ hội kinh doanh dựa trên các xu hướng này.

Đây là một nội dung mà các doanh nghiệp có thể cân nhắc áp dụng vào báo cáo trong các năm sau. Ngoài ra, quy trình kiểm tra và rà soát nội bộ báo cáo có thể làm tốt hơn để tránh những lỗi nhỏ về chính tả, cú pháp, hay thiếu dẫn chiếu thông tin.

Đối với những công ty có phạm vi và nội dung báo cáo lớn, nên có phiên bản tóm tắt để giúp người đọc nắm được ý chính tốt hơn.

Bên cạnh việc thực hiện báo cáo, các doanh nghiệp nên có kế hoạch truyền thông báo cáo đến các bên liên quan chủ chốt.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,493.03

-7.78 (-0.52%)

 
VNIndex 1,493.03 -7.78 -0.52%
HNX 458.63 -1.04 -0.23%
UPCOM 114.61 -0.04 -0.03%